Konstrukcja balustrady Winylowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu gminie poza wyjątkowymi wypadkami.

Stawianie sztachetki plastykowe na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachety Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu oraz proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy projektowane ploty PCV na plot i bramkę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy przewidywane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements